Skip to main content

pick@work

Världens första, innovativa monteringsarbetsplatssystem i sitt slag används hos Brockhaus Heuer

Att på ett flexibelt och snabbt sätt kunna anpassa sin produktion till ändrade marknadsvillkor är nödvändigt inte bara under ekonomiska kriser utan även när verksamheten ”boomar”.
  
I samband med lanseringen vårt nya, patenterade Compact-skruvstycke letade vi efter ett intelligent koncept för monteringsarbetsplatser i syfte att effektiverisera den komplicerade monteringsprocessen, bland annat genom flexibel tillsättning av personal. Dessutom ville vi att principen ”Made in Germany” även i fortsättningen skulle utgöra grunden för vår företagsfilosofi.

Därför föll vårt val på ”pick@work” från företaget Schäfer, en lösning i vilken man utöver dessa aspekter även har integrerat kvalitetsgarantin på ett utomordentligt sätt.
  
Under införandefasen integrerades sedan fler produkter ur tillbehörssortimentet i pick@work-systemet, som till exempel roterande skivor och bordsklämmor.

Detta nya, innovativa monteringsarbetsplatssystem har nu haft världspremiär hos oss. Innovationen: Systemet pick@work är en kombination av ergonomiska arbetsplatser och Pick by Light som guidar användaren steg för steg genom monteringsprocessen med hjälp av anvisningar på en display. Intelligenta plocknings- och monteringsstrategier säkerställer optimala processer och ökad produktivitet, perfekt översikt över de delar som ska monteras samt optimal ergonomi på arbetsplatsen.
  
För att kunna tillverka förstklassiga skruvstycken måste varje detalj under monteringen av verktyget stämma. En förutsättning för detta är att verkstadsutrustningen möjliggör optimala arbetsvillkor och inte lämnar något övrigt att önska vad gäller arbetsprocess, ordning och flexibilitet. Med pick@work uppfyller det nya verkstadsområdet från Brockhaus Heuer alla dessa krav.  
 
HEUER Compact består av 22 enskilda delar och monteras samman i mer än 70 komplexa arbetsmoment. Monteringen av de enskilda delarna är komplicerad och måste stämma till hundra procent. Därför är kvalificerad personal och säkra, smidiga arbetsprocesser förutsättning för en högklassig produktion.

Process: De 22 olika komponenterna i Heuer Compact-skruvstycket lagras i särskilda materialförsörjningsställ och monteras på det nya ergonomiska arbetsbordet (1500 x 900 mm) med packbordspåbyggnad. Direkt på arbetsbordet finns tre hyllplan med vardera sex lådor med produkter på lager. Fler stora komponenter av skruvstycket finns i materialförsörjningsställ inom personalens räckhåll. Varje enskilt hyllplan är utrustat med en PbL-skena och varje lagerplats har ett Pick Face monterat direkt på hyllan. 

Detta Pick Face tänds när det är dags att plocka komponenten i fråga. Antalet komponenter som ska plockas signaleras med en tresiffrig digital indikering. I vilken ordningsföljd som produkterna ska plockas visas på ett genomtänkt grafiskt gränssnitt, Touch Panel PC, som finns installerat ovanför arbetsbordet. Denna dator levereras med en förinstallerad programvara och kommunicerar via en så kallad Linecontroller med de enskilda Pick Face-enheterna. 
 
Personalen väljer uppdrag på displayen, därefter lyser lagerplatserna upp i den ordningsföljd som artiklarna måste plockas och monteras. Komponenten plockas från respektive lagerplats och processen kvitteras med ett tryck på Pick Face-knappen så att ljuset slocknar. Bilder på monteringsmomenten som matats in i systemet av Brockhaus Heuer guidar personalen steg för steg genom arbetsprocessen på displayen. På så sätt tydliggörs arbetsprocessens komplexitet, felkvoten minimeras och kvaliteten säkras. När den plockade komponenten har monterats kvitterar personalen arbetssteget på Touch Panel PC och nästa lagerplats tänds. 

Produktkonfigurator
Vilken produkt för vilken aktivitet?
Vår produktkonfigurator rekommenderar rätt produkt enligt dina krav