Skip to main content

Beslut om hållbara inköp

Med bevidstheden om og den gode følelse af at eje et værktøj, der kan gives videre fra en generation til den næste.

1. Beslut om inköp slutanvändare

2. Utvinning av råvaror

3. Stålproduktion

4. Smedja

5. Produktion

6a. Undermålig produkt

Ett sämre inköpsbeslut däremot sätter igång produktionsprocessen igen genom kortare hållbarhet.

6b. Kvalitet för hela livet - över flera generationer

Miljömedvetenhet börjar med slutanvändarens hållbara köpbeslut. De som köper kvalitetsprodukter förorenar miljön betydligt mindre, eftersom de vanligtvis bara påbörjar föroreningsprocessen 1 gång.

 

Produktkonfigurator
Vilken produkt för vilken aktivitet?
Vår produktkonfigurator rekommenderar rätt produkt enligt dina krav