Skip to main content

Skruvstyckets historia

Ett oumbärligt verktyg och hur det kom till.

Vem som i forntiden kom på iden att fixera arbetsstycken så stadigt, att de inte rörde sig vid bearbetning av såg, borr och fil, vet ingen. Han skulle förvånas över faktumet att i dataåldern skruvstycket har sin givna plats i verkstaden och fortfarande med en hög status. Fortfarande kan en verkstad fullproppad med elektronik inte vara utan ett skruvstycke. 

Det avgörande steget till utvecklingen av det oumbärliga skruvstädet i dess nuvarande form gick på medeltiden via spännteknik med kil och hammare till gängor och vred. Nackdel: Den rörliga backen kunde endast spännas radialt mot den fasta delen så att det inspända arbetsstycket mer eller mindre kantrade. Först omkring 1750 med uppfinningen av parallellskruvstycket , bestående av en back på en vågrätt förskjutbar släde, kom genombrottet till en praktisk fästanordning.  
  
1830 tillverkades det första gjutna skruvstädet. Flytande järn låter sig som bekant forma sig i en form. Vid gjutning bildas i gjutgodset hålrum. Strukturen blir spröd och porös efter avkylning, Resultat: Avsaknad av motståndskraft och brott vid hög belastning. Därför smides idag säkerhetsdelar till bilar och brottsäkra skruvstycken av stål. Stålets struktur blir homogent genom att smidas. Med fallhammare med hög fallvikt och användning av sänkformar med små toleranser löstes problemet att forma med måttnoggrannhet. 

HEUER-Skruvstyckets tillkomst.

Mångsysslaren och uppfinnaren Josef Heuer 1925 uppfann det revolutionerande skruvstycket med dubbel prismaföring. Skruvstycket var lämpligt att sänksmidas. Företaget Brockhaus i Plettenberg var redan på den tiden en av de största sänksmedjorna i Tyskland. Vidsynt insåg man uppfinningens betydelse, förvärvade patentet 1927 och startade upp tillverkningen av skruvstädet. Det var födseln av det idag världsberömda och av miljoner uppskattade HEUER-Skruvstycket.

Den lyckade starten och den framgångsrika utvecklingen. 
 
Krönikan berättar: Samma år efter stora ansträngningar lyckades man visa skruvstycket på höstmässan i Leipzig och för första gången teckna flera order. " Inte konstigt, då hållfasthet garanterades genom sänksmidd gjutning helt i stål. "HEUER-PRIMUS" gjorde sig ett namn, som bäst i sin klass. Framgången lämnade Brockhaus tekniker ingen ro. Vid sidan av HEUER-Primus utvecklades ett skruvstäd, som öppnade sig både framåt och bakåt. På så sätt kunde större arbetsstycken bearbetas lodrätt framför arbetsbänken. Träffande kallades den nya modellen för HEUER-Front. Mot slutet av 1930-talet blev handhavandet förbättrat och även mångsidigheten hos HEUER-Front. Dessutom gav den dubbla trapetsgängan en snabb och exakt inspänning. Tillägget av rörbackarna ökade användningen och gjorde de speciella rörskruvstäden överflödiga. 

Vägen till det perfekta verktyget.

Efter det andra världskriget startade man vid Brockhaus produktionen med stor entusiasm. Vid återuppbyggnaden av Tyskland blev efterfrågan på skruvstäd större än någonsin. Under kvalitetsmärket " Made in Germany" för tekniska produkter från Tyskland blev man framgångsrik även på exportmarknaderna. Apropås "Made in Germany" : Sedan mer än 80 år har HEUER-skruvstycken tillverkats i Tyskland och endast i Tyskland. Utvecklade tillverkningsmetoder, speciellt inom svets- och smidestekniken, lämnade uppfinnaren Josef Heuer inte någon ro. Han utvecklade ett nytt skruvstycke och anmälde detta till patent 1948. Dagens HEUER-Skruvstycken baserar sig detta patents grundprincip.  
  
Parallellt med optimering av produktionsmetoderna arbetar Brockhaus tekniker med ständiga förbättringar under devisen:" Liten orsak stor påverkan". Med tryckbricka, fjäder och spännring lagras spindeln så att något glapp inte längre är märkbart.  
  
Idag har HEUER-Skruvstycke en centrisk och justerbar rörelse, påsmidda rörbackar, en skyddad precisionslagring av spindeln och pågrund av sin slanka ledskena ett stort inspännings djup- möjligt genom sänksmide. 

Produktkonfigurator
Vilken produkt för vilken aktivitet?
Vår produktkonfigurator rekommenderar rätt produkt enligt dina krav