Spring naar hoofd-inhoud

pick@work

Het eerste, innovatieve montagewerkplaats-systeem van deze soort ter wereld wordt bij Brockhaus Heuer ingezet.

Een flexibele, snelle aanpassing van de fabricatie aan veranderde marktomstandigheden is niet alleen in perioden van „economische wereldcrisissen“ noodzakelijk maar ook in geval van “booms“. 
 
Met het invoeren van onze „nieuwe, geoctrooieerde“ Compact bankschroef waren wij op zoek naar een intelligent montage-werkplaats-concept, waarbij de ingewikkelde afloop van de montagestappen bijv. door flexibel ingezet personeel efficiënt kan plaatsvinden. Ook de grondgedachte „Made in Germany“ van onze bedrijfsfilosofie dient verder behouden te blijven.
 
Hier heeft de oplossing "pick@work" van de firma Schäfer ons heel goed bevallen, omdat daar naast deze aspecten ook de kwaliteitsgarantie perfect is geïntegreerd.
  
In de realiseringsfase werden dan verdere producten uit het accessoiresprogramma – zoals bijv. de draaiplateaus en de tafelklemmen – in het pick@work systeem geïntegreerd .

Dit nieuwe innovatieve montagewerkplaatssysteem werd over de hele wereld voor de eerste keer ingezet. De innovatie: pick@work verbindt ergonomische werkplaatsen met pick by light en leidt de medewerker met behulp van een displayaanwijzing stapsgewijs door het montagewerkproces. Intelligente picking- en montagestrategieën zorgen nu voor een optimale procesafloop en een gestegen productiviteit, een perfect overzicht van de te monteren onderdelen alsook ergonomie op de werkplaats.
  
Als bankschroeven van de speciale klasse worden gefabriceerd, moet bij de montage van het gereedschap elke handgreep correct zijn. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is een werkplaatsinrichting, die garandeert dat optimaal gewerkt kan worden en alle wensen worden vervuld met betrekking tot het arbeidsproces, de orde en de flexibiliteit. Met pick@work voldoet het nieuwe werkplaatsbereik van Brockhaus Heuer aan deze eisen.  
 
Bestaand uit 22 onderdelen wordt de gemakkelijk hanteerbare HEUER Compact op basis van 70 complexe arbeidsstappen gemonteerd. De montage van de onderdelen is ingewikkeld en moet 100% juist zijn. Om deze reden vormen gekwalificeerde medewerkers en een veilig alsook vloeiend arbeidsproces de basis voor een hoogwaardige productie.

Afloop: De 22 verschillende te monteren componenten van de Heuer Compact bankschroef worden bewaard op materiaalrekken en gemonteerd op de nieuwe ergonomische 1500 x 900 mm grote werktafel met paktafelopbouw. Op dit ogenblik zijn er direct aan de werktafel telkens 6 bakken met producten op 3 rekken voorradig. Verdere grotere te monteren onderdelen van de bankschroef bevinden zich op materiaalrekken in de onmiddellijke buurt van de medewerker. Ieder separaat rek is uitgerust met een pbL-rail en iedere opslagplaats is van een pick face voorzien die onmiddellijk aan het rek is aangebracht.

Deze pick face begint te schijnen zodra het te monteren artikel weggenomen moet worden. Het aantal weg te nemen stuks wordt gevisualiseerd door een digitale melding die uit drie cijfers bestaat. De volgorde, waarin de medewerker de producten moet wegnemen, wordt daarbij gedefinieerd door een doordachte grafische gebruikersoppervlakte – de touch panel pc – die aan de werktafel is aangebracht. De pc beschikt over een voorgeïnstalleerde software en communiceert via een zogenaamde linecontroller met de afzonderlijke pick faces.
  
De medewerker kiest de orders via het display, waarna de opslagplaatsen in de juiste picking- en montagevolgorde beginnen te schijnen. Het onderdeel wordt van de desbetreffende opslagplaats genomen en de actie wordt bevestigd door op de pick face toets te drukken. Het licht gaat uit. Daarbij leiden de door Brockhaus Heuer in het systeem opgeslagen beelden van de montagestappen de medewerker aan de hand van de displayaanwijzingen stapsgewijs door het arbeidsproces. De complexiteit van het arbeidsproces wordt duidelijk, het foutenpercentage daalt en de kwaliteit wordt gegarandeerd. Nadat het gepickte onderdeel werd gemonteerd, bevestigt de medewerker dit op de touch panel pc, waarna de volgende opslagplaats begint te schijnen. 

Productconfigurator
Welk product voor welke activiteit?
Onze productconfigurator raadt u het juiste product aan op basis van uw vereisten.