HEUER vridplatta

360° flexibilitet

Tack vare HEUER vridplatta kan skruvstycket i samma nivå vridas 360º. Exakt i det läge, som önskas. Genom den robusta arreteringen med en litet spindellås enligt den beprövade - HEUER- Principen kan vridplattan - och därmed skruvstycket - sällas in och stadigt låsas fast önskad position.

1. I alla lägen en snabb och säker låsning, 2. Tät fästplatta förhindrar att spån och smuts tränger in, 3. Vridkrans anpassade till varandra ger en precis rörelse.
  • . . .
  • . . .
  • . . .
  • . . .
  • . . .
  • . . .
  • . . .

De speciellt positiva egenskaperna hänger ihop med konstruktionen. HEUER vridplatta har en tät moteringsplatta, vilket hindrar att spån och smuts tränger in och begränsar vridningen. Stålsmidd vridkrans och fästplatta exakt inpassade i varandra och garanterar en precis rörelse. Kontaktytorna är tillsammans bearbetade för att nå en perfekt passning.   
  
HEUER vridplatta har en låg konstruktion, vilket gör den ytterligt stabil. HEUER vridplatta finns för alla storlekar.