HEUER Lift

Ergonomi² - hissa och svänga

Höjdinställnining av skruvstycket med HEUER Lift. Den perfekta hjälpen till ergonomisk arbetsställning.  
  
Olika slag och storlekar av arbetsstycken kan ges en optimal inställning med hjälp av HEUER Lift. 
 

Anpassningen av skruvstycket till kroppslängd är speciellt viktigt vid utbildning i skolor och lärlingsverkstäder för att när man växer undvika varaktiga belastningsskador. Vid alla de olika arbeten som utförs vid skruvstycket underlättar höjdinställningen med HEUER Lift högst väsentligt. Skruvstycket kan med lätthet ställas in steglöst inom 200 mm och samtidigt vridas 360º.  
  
En gastryckfjäder, som är anpassad till vikten till respektive skruvstäd, gör skruvstädet praktiskt taget viktlöst, så att när vredet lossas kan arbetsläget ändras med en ringa kraft.