Konfigurator

Hur stora och tunga är de arbetsstycken som du i regel arbetar med?
Vilka arbeten utför du i regel på arbetsstyckena?
Hur ser platsförhållandena ut på din arbetsplats och hur vill du arbeta?
Du arbetar i huvudsak med

Hur stora och tunga är de arbetsstycken som du i regel arbetar med?

Vilka arbeten utför du i regel på arbetsstyckena?

Hur ser platsförhållandena ut på din arbetsplats och hur vill du arbeta?

Vilken skivstorlek har din arbetsbänk?

Du arbetar i huvudsak med

Vår rekommmendation